FxPro Център за помощ - Речник

Рисков апетит (Risk Appetite)

Рисковият апетит е стойността на риска на лице или институция, която са готови да приемат в тяхното инвеститорско портфолио.