FxPro Център за помощ - Речник

Маржин (Margin)

Маржин се отнася со финансовите средства, които се изискват от трейдърите да притежават в техните акаунти за да могат да гарантират техните отворени позиции.