FxPro Център за помощ - Речник

Ливъридж (Leverage)

Ливъриджът позволява на инвеститорите да управляват много по-голяма инвестиция отколкото техният капитал би позволил, следователно това им позволява реално да увеличават техните възвращаемости, докато инвестират само процент от общата стойност на въпросния дял.