FxPro Център за помощ - Речник

Преобръщане (Rollover)

Преобръщането се появява, когато позицията се пази открита през нощта без да има решение (два дена са обичайните дати за доставки за Форекс). За да остане една позиция отворена, трябва да бъде затворена или отворена отново, така че насрочената дата за доставка да бъде отсрочена за друг ден. Брокерите правят това автоматично на същата цена, на която позицията е била отворена. Преобръщанията изискват да се случат суап транзакции, където разликата между лихвата, която е взета назаем и купената валута е зададена.