FxPro Център за помощ - Речник

Плаващи печалби и загуби (Floating Profit and Loss)

Плаващите печалби и загуби се отнасят до нереализирани печалби или загуби, произтичащи от отворени позиции, които са момента се поддържат от даден трейдър.