FxPro Център за помощ - Речник

Печалба и загуба (P&L) (Profit and Loss Ratio)

Печалбата и загубата е метод за наблюдение на способността на трейдъра постоянно да създава повече печалби, отколкото загуби за даден период от време. Загубата и печалбата се калкулира като се вземе средната печалба от печелившите сделки и като я разделите на средната загуба от губещите сделки. Резултатът е две числа, които образуват съотношението между печалба и загуба. Общите референтни критерии за успешна стратегия е че трябва да генерират съотношение печалба и загуба от поне 2:1.