info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Печалба и загуба (P&L) (undefined)

Печалбата и загубата е метод за наблюдение на способността на трейдъра постоянно да създава повече печалби, отколкото загуби за даден период от време. Загубата и печалбата се калкулира като се вземе средната печалба от печелившите сделки и като я разделите на средната загуба от губещите сделки. Резултатът е две числа, които образуват съотношението между печалба и загуба. Общите референтни критерии за успешна стратегия е че трябва да генерират съотношение печалба и загуба от поне 2:1.