FxPro Център за помощ - Речник

Свободен маржин (Free Margin)

Свободният марджин се отнася до финансови средства, които в момента не се използват за сделки на Forex пазара. Калкулира се по следния начин: Свободен марджин = Капитал– Марджин.