FxPro Център за помощ - Речник

Рисков апетит (Risk Capital)

Рисков капитал е стойността на капитал на трейдър да инвестира без да бъде повлиян значително от събитието, което е на загуба.