FxPro Център за помощ - Речник

Маржин обаждане (Margin Call)

Маржин обаждане е брокерско искане за допълнителни финансови депозити от страна на трейдър в неговия трейдинг акаунт за да запазят отворени позиции.