FxPro Център за помощ - Речник

Пип стойност (Pip Value)

Пип стойностите са свързани със стойността на всеки пип в дадена сделка, обърнати във валутата на акаунта на трейдъра. Познаването на пип стойностите е от съществена роля за трейдърите, тъй като помага за акуратността на калкулацията на стойността, които се повлияват дори и от ниски нива на печалба и загуба. Калкулацията се представя както следва: Пип стойност = (един пип / курс на обмен) * размер на лот.