FxPro Център за помощ - Речник

Спайк (undefined)

Спайковете са сравнително големи, но с кратък живот, положителни или отрицателни движения в действието на цените.