FxPro Център за помощ - Речник

Пробив (Breakout)

Пробивите се отнасят до обстоятелства, при които цената на актива надвиши приетото ниво на устойчивост и падне под познатото поддържано ниво. Когато един актив извърши пробив спрямо нивото на устойчивост, то тогава тази точка се превръща в новото поддържано ниво на актива.