FxPro Център за помощ - Речник

Мечешки обрат (undefined)

Мечешкият обрат се появява, когато пазарът тип бик с възходяща тенденция започне да се движи в обратната посока.