FxPro Център за помощ - Речник

Мечешки обрат (Bearish Reversal)

Мечешкият обрат се появява, когато пазарът тип бик с възходяща тенденция започне да се движи в обратната посока.