FxPro Център за помощ - Речник

Рали (Rally)

"Рали" се отнася до голямо възходящо движение на цената на инструмент. Ралитата се появяват при пазарни условия, при които има изобилие от купувачи и липса на купувачи. Това от своя страна засилва покачването на цените, което може да бъде регулирано от голям брой встъпващи на пазара купувачи.