FxPro Център за помощ - Речник

Непостоянство (Volatility)

Непостоянството е единица мярка за тенденция на базов актив да се колебае между височини и низини. Нестабилността се измерва като се анализира историческата цена на актив за определен период от време, който може да обхваща между 30 дни до 12 месеца.