FxPro Център за помощ - Речник

Събитие "Черен лебед" (undefined)

Създаден от Насим Никилъс Талеб, терминът се отнася до неочаквано събитие или явление, което е много трудно за предвиждане. Талеб твърди, че е почти невъзможно да се предвидят тези отклоняващи се събития, придружени с катастрофални последици .