FxPro Център за помощ - Речник

Пазар тип бик (undefined)

Всички пазари тип бик се характеризират с покачващи се цени и увеличен интерес към покупката на дялове. Ситуацията често е самовъзпроизвеждаща се поради факта, че покачващите се цени карат инвеститорите да купуват акции, които на свой ред засилват възходящата традиция.