FxPro Център за помощ - Речник

Мечешка сантименталност (Bearish Sentiment)

Мечешката сантименталност се отнася до цялостно отрицателно отношение спрямо стойността и бъдещите перспективи на даден актив. Мечешкият сантимент предхожда началото на пазара тип мечка и подтиква инвеститорите да започнат да продават.