FxPro Център за помощ - Речник

Обрат тип бик (undefined)

Обратът тип бик се появява, когато мечият пазар с низходяща тенденция започне да се движи в обратната посока.