FxPro Център за помощ - Речник

Пазар тип мечка (undefined)

Пазарът тип мечка се характеризира с падащи цени и увеличена продажба на активи. Ситуацията често е самовъзпроизвеждаща се заради това че падащите цени подтикват инвеститорите да продават дялове, които последователно задълбочават тенденцията към понижаване. Спад в стойността от 20% или повече за период от минимум два месеца често се отчита като официална входна врата към пазара тип мечка.