FxPro Център за помощ - Речник

Сантимент бик (Bullish Sentiment)

Сантиментът бик се отнася до положително отношение в общ план по отношение на стойността и бъдещите изгледи на даден дял. Сантиментът бик предхожда навлизането на пазара тип бик и окуражава инвеститорите да купуват.