info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на цена на производител (PPI) (undefined)

Това е водещ икономически индикатор, който следи за променящите се цени на стоки и производители, продавани от производителите на месечна основа. PPI е важен индикатор за консуматорската инфлация , тъй като по- високите цени, вземани от производителите се предават на консуматора. Този доклад се огласява преди Индекса на цената на консуматора (CPI) и често увеличава пазарното въздействие. PPI фигура, която е по- голяма от предвидена дадена тенденция има положителен ефект върху стойността на въпросната валута.