FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на цена на производител (PPI) (PPI (Producer Price Index))

Това е водещ икономически индикатор, който следи за променящите се цени на стоки и производители, продавани от производителите на месечна основа. PPI е важен индикатор за консуматорската инфлация , тъй като по- високите цени, вземани от производителите се предават на консуматора. Този доклад се огласява преди Индекса на цената на консуматора (CPI) и често увеличава пазарното въздействие. PPI фигура, която е по- голяма от предвидена дадена тенденция има положителен ефект върху стойността на въпросната валута.