FxPro Център за помощ - Речник

Търговски излишък (Trade Surplus)

Казва се, че страна или регион има търговски излишък (например търговски баланс ), когато изнася повече стоки отколкото внася.