FxPro Център за помощ - Речник

Търговски дефицит (undefined)

Казва се за страна или икономически регион,че има търговски дефицит (например външнотърговски дефицит, отрицателен търговски баланс), когато внася повече стоки отколкото изнася.