FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на потребителските цени (CPI) (CPI (Consumer Price Index))

Индексът на потребителските цени е месечен икономически индикатор, който проследява промените в цените на стоките и услугите, купени от потребители, чиито акаунти се сблъсква с най-голяма месечна инфлация в страната. Когато CPI спадне, това означава, че е налице постоянен спад в цената на стоките и услугите, които са с тенденция да бъдат благосклонни за въпросната икономика. Противно на това, растящото CPI може да доведе до това, централните банки да увеличат лихвите за да противодействат на инфлационния натиск.