info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 74.02% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77.37% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на потребителските цени (CPI) (undefined)

Индексът на потребителските цени е месечен икономически индикатор, който проследява промените в цените на стоките и услугите, купени от потребители, чиито акаунти се сблъсква с най-голяма месечна инфлация в страната. Когато CPI спадне, това означава, че е налице постоянен спад в цената на стоките и услугите, които са с тенденция да бъдат благосклонни за въпросната икономика. Противно на това, растящото CPI може да доведе до това, централните банки да увеличат лихвите за да противодействат на инфлационния натиск.