FxPro Център за помощ - Речник

Минимален лихвен процент (Minimum Bid Rate)

Минималният лихвен процент е главната рефинансираща ставка, определена от Европейската Централна Банка (ECB). Минималният лихвен процент е важен за търговци на валута, защото лихвите заемат централно място във валутните оценки. Поради тази причина, съобщенията за минимален лихвен процент са склонни да бъдат до висока степен предсказуеми от пазара, както и от пресконференцията на ЕЦБ, която се появява 45 минути по-късно. Тези събития генерират голям обем от пазарна нестабилност.