info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 78.90% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 80.59% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Минимален лихвен процент (Minimum Bid Rate)

Минималният лихвен процент е главната рефинансираща ставка, определена от Европейската Централна Банка (ECB). Минималният лихвен процент е важен за търговци на валута, защото лихвите заемат централно място във валутните оценки. Поради тази причина, съобщенията за минимален лихвен процент са склонни да бъдат до висока степен предсказуеми от пазара, както и от пресконференцията на ЕЦБ, която се появява 45 минути по-късно. Тези събития генерират голям обем от пазарна нестабилност.