info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Продажби на дребно (undefined)

Икономически индикатор с огромно въздействие, който следи месечните проблеми в стойността на продажбите на дребно. Докладите от продажбите на дребно са важен фактор за трейдърите заради разходните сметки на консуматори, тъй като те формират основната икономическа активност на дадена страна. Когато се покаже графика с по- добри от очакваните продажби на дребно, то тогава трейдърите може да очакват ценови действия тип бик за валутат на страната.В САЩ докладите от продажбите на дребно са разделение на стандартни продажби на дребно и основни продажби на дребно, което изключва автомобилните придажби, тъй като са артикули при които се изисква изчакване и считат за високо нестабилни и могат да прикрият базовата тенденция.