FxPro Център за помощ - Речник

Продажби на дребно (Retail Sales)

Икономически индикатор с огромно въздействие, който следи месечните проблеми в стойността на продажбите на дребно. Докладите от продажбите на дребно са важен фактор за трейдърите заради разходните сметки на консуматори, тъй като те формират основната икономическа активност на дадена страна. Когато се покаже графика с по- добри от очакваните продажби на дребно, то тогава трейдърите може да очакват ценови действия тип бик за валутат на страната.В САЩ докладите от продажбите на дребно са разделение на стандартни продажби на дребно и основни продажби на дребно, което изключва автомобилните придажби, тъй като са артикули при които се изисква изчакване и считат за високо нестабилни и могат да прикрият базовата тенденция.