FxPro Център за помощ - Речник

Брутен вътрешен продукт (GDP) (GDP (Gross Domestic Product))

Брутният вътрешен продукт е икономически индикатор, който проследява промените в общата стойност на стоките и услугите, предоставяни от страна или икономически регион (Пригодени към вътрешния продукт). БВП акаунтите са икономическа активност и се считат за най-важният барометър за икономическо здраве. С изключение на Канада, която пуска свои собствени БВП данни на месечна основа, БВП обикновено се подава на тримесечие. Повечето страни пускат три версии на техните БВП данни: Предварителен доклад, редактирана Втора прогноза и Крайна версия. Въпреки че Предварителният доклад не е най-акуратният, е склонен да има най- голямото пазарно влияние заради факта, че е издаден първи. Когато БВП е по- високо от очакваното, се наблюдава това да има печеливш ефект върху стойности на въпросната валута.