info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 78.90% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 80.59% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Брутен вътрешен продукт (GDP) (GDP (Gross Domestic Product))

Брутният вътрешен продукт е икономически индикатор, който проследява промените в общата стойност на стоките и услугите, предоставяни от страна или икономически регион (Пригодени към вътрешния продукт). БВП акаунтите са икономическа активност и се считат за най-важният барометър за икономическо здраве. С изключение на Канада, която пуска свои собствени БВП данни на месечна основа, БВП обикновено се подава на тримесечие. Повечето страни пускат три версии на техните БВП данни: Предварителен доклад, редактирана Втора прогноза и Крайна версия. Въпреки че Предварителният доклад не е най-акуратният, е склонен да има най- голямото пазарно влияние заради факта, че е издаден първи. Когато БВП е по- високо от очакваното, се наблюдава това да има печеливш ефект върху стойности на въпросната валута.