FxPro Център за помощ - Речник

Федерален комитет за операции на открития пазар (FOMC) (FOMC (Federal Open Market Committee))

Членовете на Федерален комитет за операции на открития пазар са отговорни за посоката на лихвите на САЩ. Поради тази причина свързани събития, като например времето по което член на комитета е даден да говори публично или времето, когато се излъчват минутите на международната среща се считат са икономически индикатори с голямо влияние. Ако техният сантимент е по нападателен от очакваното, то това може да има положителен ефект върху стойността на Американския долар; и обратно , ако техният сантимент е по-миролюбив от очакваното.