info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на мениджърите по продажбите (PMI) (undefined)

Индексът на мениджърите по продажбите е водещ икономически индикатор в секторите производство, строителство и услуги. Индексът бива отчитан след анкетиране на голям брой мениджъри по продажби в частния сектор по отношение на бизнес условията включително производителност на служителите, цени, нови поръчки, доставки и наличности. Цифра над 50.0 сочи че индустрията се разширява, докато фигура под 50.0 сочи, че индустрията се свива.