FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на мениджърите по продажбите (PMI) (PMI (Purchasing Managers’ Index))

Индексът на мениджърите по продажбите е водещ икономически индикатор в секторите производство, строителство и услуги. Индексът бива отчитан след анкетиране на голям брой мениджъри по продажби в частния сектор по отношение на бизнес условията включително производителност на служителите, цени, нови поръчки, доставки и наличности. Цифра над 50.0 сочи че индустрията се разширява, докато фигура под 50.0 сочи, че индустрията се свива.