info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 70.25% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.56% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Индустриално производство (Industrial Production)

Индустриалното производство е икономически индикатор, който докладва за обща стойност от индустриален резултат на страна или икономически регион и покрива сектори, като заводи, електричество, минно дело, газови и парни, и въздушни климатични техники (пригодени към инфлацията). Индустриалния резултат е ценен индикатор , тъй като е пряко свързан с други области от интереси като заетост, печалби и консуматорска увереност. Вземайки под внимание, че Индустриалното производство е повлияно до висока степен от промените в търсенето и затова се класифицира като съответстващ индикатор. When figures are higher than expected, they tend to have a positive effect on a country’s currency value.