info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Индустриално производство (undefined)

Индустриалното производство е икономически индикатор, който докладва за обща стойност от индустриален резултат на страна или икономически регион и покрива сектори, като заводи, електричество, минно дело, газови и парни, и въздушни климатични техники (пригодени към инфлацията). Индустриалния резултат е ценен индикатор , тъй като е пряко свързан с други области от интереси като заетост, печалби и консуматорска увереност. Вземайки под внимание, че Индустриалното производство е повлияно до висока степен от промените в търсенето и затова се класифицира като съответстващ индикатор. When figures are higher than expected, they tend to have a positive effect on a country’s currency value.