FxPro Център за помощ - Речник

Индустриално производство (undefined)

Индустриалното производство е икономически индикатор, който докладва за обща стойност от индустриален резултат на страна или икономически регион и покрива сектори, като заводи, електричество, минно дело, газови и парни, и въздушни климатични техники (пригодени към инфлацията). Индустриалния резултат е ценен индикатор , тъй като е пряко свързан с други области от интереси като заетост, печалби и консуматорска увереност. Вземайки под внимание, че Индустриалното производство е повлияно до висока степен от промените в търсенето и затова се класифицира като съответстващ индикатор. When figures are higher than expected, they tend to have a positive effect on a country’s currency value.