info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 74.02% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77.37% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Заетост извън селското стопанство (NFP) (undefined)

Заетостта извън селското стопанство е един от най влиятелните икономически фактори за икономиката на САЩ. Следи промените в броя на заетите хора, с изключение на селскостопанските работници, правителствени и неправителствени организации и наети в частни домакинства. Предишните месечни данни се публикуват първия петък на всеки месец и броят може да варира от +/- 10,000 – 250,000. Вземайки под внимание, че Заетостта извън селското стопанство е един от най-важните индикатори за заетост в САЩ, по добри стойности от очакваното ще окуражи активност тип бик на САЩ.