info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Заетост извън селското стопанство (NFP) (NFP (Non-Farm Payroll))

Заетостта извън селското стопанство е един от най влиятелните икономически фактори за икономиката на САЩ. Следи промените в броя на заетите хора, с изключение на селскостопанските работници, правителствени и неправителствени организации и наети в частни домакинства. Предишните месечни данни се публикуват първия петък на всеки месец и броят може да варира от +/- 10,000 – 250,000. Вземайки под внимание, че Заетостта извън селското стопанство е един от най-важните индикатори за заетост в САЩ, по добри стойности от очакваното ще окуражи активност тип бик на САЩ.