FxPro Център за помощ - Речник

Заетост извън селското стопанство (NFP) (NFP (Non-Farm Payroll))

Заетостта извън селското стопанство е един от най влиятелните икономически фактори за икономиката на САЩ. Следи промените в броя на заетите хора, с изключение на селскостопанските работници, правителствени и неправителствени организации и наети в частни домакинства. Предишните месечни данни се публикуват първия петък на всеки месец и броят може да варира от +/- 10,000 – 250,000. Вземайки под внимание, че Заетостта извън селското стопанство е един от най-важните индикатори за заетост в САЩ, по добри стойности от очакваното ще окуражи активност тип бик на САЩ.