FxPro Help Centre: ТРЕЙДИНГ & ИЗПЪЛНЕНИЕ

Каква е разликата между пазарно и мигновенно изпълнение?

При мигновеното изпълнение, Вашата поръчка ще бъде изпълнена на исканата цена или Вие ще получите повторна квота.

При пазарното изпълнение, Вашата поръчка ще бъде изпълнена на достъпната пазарна цена към момента, на VWAP (Средно-претеглена цена на обема)

Предлагаме MT4, MT5 и cTrader акаунти с пазарно изпълнение, MT4 и MT4 с фиксирани спредове с мигновено изпълнение.

Въпреки това, молим да вземете под внимание, че при висящите поръчки, изпълнението е еднакво без значение на типа акаунт (например всички стоп поръчки се извършват чрез 'пазарно изпълнение' и всички лимитирани поръчки се извършват с 'ограничено изпълнение'.

Ще откриете повече информация относно изпълнението на поръчките на нашия уебсайт:

https://www.fxpro.com/mt4-order-execution
Was This Article Helpful?