Обвързани агенти

По-долу можете да откриете най- актуалните информации, отнасящи се до Споразуменията с нашите обвързани клиенти между FxPro и други наши партньори.

1. Прекратяването на Споразумението с обвързания клиент между FxPro Financial Services Ltd и Magyar Forex KFT влезе в сила на 28 януари, 2016.

2. Прекратяването на Споразумението с обвързания клиент между FxPro Financial Services Ltd и Praxis Project Promoting Services Sales Single PersonPC - Delta Forex Group влезе в сила на 13 ноември, 2015.