FxPro Help Centre: ТРЕЙДИНГ & ИЗПЪЛНЕНИЕ

Защо моята висяща поръчка не е изпълнена?

Ако Вашата висяща поръчка не е все още изпълнена, може да е защото нямате достатъчно средства за отварянето на позиция, когато висящата поръчка е била задвижена. Ако това е случая, изтритата висяща поръчка ще се появи в историята на Вашия акаунт.
Казано по друг начин, Вашата висяща поръчка може да не е била изпълнена, защото определената цена не е била достигната. Молим да вземете това под внимание за висящи поръчки за продажба, предложената цена трябва да достигне определеното от Вас ниво; за висящи поръчки за покупка, цената на търсене трябва да достигне определеното от Вас ниво.
Was This Article Helpful?