info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: ТРЕЙДИНГ & ИЗПЪЛНЕНИЕ

Защо моята висяща поръчка не е изпълнена?

Ако Вашата висяща поръчка не е все още изпълнена, може да е защото нямате достатъчно средства за отварянето на позиция, когато висящата поръчка е била задвижена. Ако това е случая, изтритата висяща поръчка ще се появи в историята на Вашия акаунт.
Казано по друг начин, Вашата висяща поръчка може да не е била изпълнена, защото определената цена не е била достигната. Молим да вземете това под внимание за висящи поръчки за продажба, предложената цена трябва да достигне определеното от Вас ниво; за висящи поръчки за покупка, цената на търсене трябва да достигне определеното от Вас ниво.
Was This Article Helpful?