FxPro комисионни & суап такси

Комисионни такси

FxPro клиентите може да очакват комисионни такси само за FX pairs & Спот металите на FxPro cTrader платформата. FxPro таксува $45 за милион търгувани USD. Ако трейдинг акаунтът е деноминиран в друга валута, различна от USD, изображението бива преобразувано в съответната валута.

Комисионни такси се таксуват както следва:
Комисионна за страна
=
Размер на сделка в базова валута
/
USD обменен курс X $45 за милион търгувани USD
/
Курс на обмен на валута на акаунт
Стъпка 1

Обмен на размер на сделка от базова валута към USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD ставка) = 131,100 USD
Стъпка 2

Калкулиране на такси на комисионна в USD ($45 за милион търгувани USD)

131,100 USD X 0.000045 = 5.90 USD
Стъпка 3

Обмен на комисионни такси от USD към EUR (валута на акаунт)

5.90 USD / 1.1685 (EURUSD ставка) = 5.05 EUR
Комисионните такси се появяват при отваряне/затваряне на позициите = 5.05 EUR.
Суап такси

Таксите за суап/преобръщане се появяват, когато сделката остане отворена едно денонощие за да отрази разходите от финансирането на Вашата сделка (и). Суапът се таксува автоматично в 21:56 ( часово време на Обединеното Кралство) към акаунта на клиента и се обръща във валутата, в която е деноминиран акаунта. Суапът се калкулира и таксува един път в делничен ден за 1 преобръщане, с едно изключение в петък, когато се калкулира и таксува 3 пъти към акаунт за преобръщане през уикенда (петък-понеделник)

На акаунтите без суап не се начисляват суап такси. Те се поемат от комисионните такси, повече детайли за което може да бъдат открити на свържете се с нас.

Комисионите са свързани с отворените позиции и се реализират след като позицията се затвори.

Суап такси за Форекс

За Форекс двойките, разходът или доходът се калкулират като лихвен диференциал между лихвения процент на депозити, които ще бъдат на утрешния ден (TNDR) на двете въпросни валути, плюс комисионната начислена от Компанията, от която се държи позицията и в зависимост от типа на позицията (дълга/къса). Клиентите може или да спечелят или да загубят от суапа, в съответствие на това, дали имаме положително или отрицателно преобръщане. Възможно е, някои от инструментите да имат отрицателни стойности на преобръщане от двете страни, тъй като комисионата се добавя накрая към денонощния лихвен диференциал на двете валути.

Суап такси фъчърси, дяловете, спот индекси и спот металите

За фъчърси, дяловете, спот индекси и спот металите, суап таксите са на базата на лихвения процент на депозитите, които ще бъдат на утрешния ден (TNDR) от Квотата на валутата на съответната акция, плюс начислената комисионна от Компанията за дългите позиции или минус комисионата, начислена от Компанията за къси позиции.

Формулата, използвана за калкулиране на Вашата суап такса за Форекс двойките е:
Суап = (Пип стойност * Суап ставка * Брой нощи) / 10

• Лот размерът за всички Форекс двойки е 100,000;

• Пип стойността за всички Форекс двойки е 10 квота валута, с изключение на JPY, HUF & THB двойки за които е 1000, и RUB & CZK двойки, за които е 100;

• Разделяме на 10, защото суап таксите се котират в центове и;

• Петъчният нощен суап се таксува тройна за акаунт заради уикенда.

Използваната формула за калкулиране на Вашата суап такса са друг инструмент за Договори за различие (CFD) е:
Суап = Лот размер * Суап ставка * Брой нощи
Инструмент за калкулация на разходи

Калкулаторът за разходи може да бъде използван за изчисляване на тримесечни такси за всеки инструмент, който предлагаме, персонализиран към Вашия трейдинг. Преди да използвате калкулатора за трейдинг по-долу, молим да прегледате следния пример за да сътрудничите при попълването на изисканите полета.

Пример:
Вие сте депозирали 10,000 евро и сте избрали валутата на Вашия акаунт да бъде евро. Обикновено отваряте 1 лот EURUSD, държите Вашата позиция отворена средно по 1 ден и търгувате средно по 5 пъти за тримесечие.
Забележка: В случай, че валутата на Вашия акаунт е различна от валутата в която сте депозирали средствата, молим да подадете инвестираната сума, обърната във валутата на Вашия акаунт.
Ще я попълнете в полетата по-долу, както следва:
  • Въведете инвестираната от Вас сума: 10,000
  • Акаунт валута: EUR
  • Изберете инструмент за Договор на различията (CFD): EURUSD
  • Размер на сделка (в единици): 100,000
  • Колко пъти ще търгувате за тримесечие: 5
  • За колко дни ще остане Вашата позиция отворена?: 1
  • Изберете вида на Вашата поръчка: За да калкулирате разходите за отиване на дълга позиция, изберете "Купува/дълга”, за да калкулирате разходите за отиване на къса позиция, изберете “Продава/Къса”
  • За да получите крайния резултат, кликнете на "Калкулиране"
Инструмент за калкулация на разходи
Все още имате въпроси как се калкулират комисионните и суап таксите?
Свържете се с нашето 5 звездно клиентско обслужване