FxPro комисионни & суап такси

Комисионни такси

FxPro клиентите може да очакват комисионни такси само за FX pairs & Спот металите на FxPro cTrader платформата. FxPro таксува $35 за милион търгувани USD. Ако трейдинг акаунтът е деноминиран в друга валута, различна от USD, изображението бива преобразувано в съответната валута.

Комисионни такси се таксуват както следва:
Комисионна за страна
=
Размер на сделка в базова валута
/
USD обменен курс X $35 за милион търгувани USD
/
Курс на обмен на валута на акаунт
Стъпка 1

Обмен на размер на сделка от базова валута към USD

100,000 GBP X 1.3110 (GBPUSD ставка) = 131,100 USD
Стъпка 2

Калкулиране на такси на комисионна в USD ($35 за милион търгувани USD)

131,100 USD X 0.000035 = 4.59 USD
Стъпка 3

Обмен на комисионни такси от USD към EUR (валута на акаунт)

4.59 USD / 1.1685 (EURUSD ставка) = 3.93 EUR
Комисионните такси се появяват при отваряне/затваряне на позициите = 3.93 EUR.
Суап такси

Таксите за суап/преобръщане се появяват, когато сделката остане отворена едно денонощие за да отрази разходите от финансирането на Вашата сделка (и). Суапът се таксува автоматично в 21:56 ( часово време на Обединеното Кралство) към акаунта на клиента и се обръща във валутата, в която е деноминиран акаунта.

• On FxPro, MT4 & cTrader platforms, the swap is calculated and charged once every weekday, however, to account for weekends, a triple charge will take place on Wednesday for FX & metals, and on Friday for other instruments.
• On the MT5 platform, swap charges occur daily for all instruments
• There are no swaps incurred on Future contracts
• Swap rates are reviewed on a weekly basis & updated accordingly
• We also offer swap-free accounts that come with some conditions. Please contact us directly for details.

How to calculate Swap:
The formula used to calculate your swap charge depends on the CFD asset group you are trading
Форекс: Pip Value X Swap Rate X Number of nights /10
Дялове: Number of Shares X Last price x Annual Percentage charge /360
Spot Metals, Енергийни източници & Индекси: Lot Size (i.e., 0.1 or 1.0) X Swap Rate X Number of nights
Криптовалути: Number of Coins X Closing Price x 20% /360
* The closing price will depend on the direction of the position (whether it will be BID or ASK price). It refers to the last price of the instrument prior the rollover calculation.

For FX, we divide by 10 because swaps are stated in points and not pips
The reason we divide by 360 for some calculations because swaps are displayed in annual percentage rather than points
If you SELL 1.0 lot (100k units) of EURUSD and hold it for one night with a short rollover of -0.5803 Points, then the swap charge would be -0.58 USD
If you BUY 3.0 lots (300k units) of USDJPY and hold it for 2 nights with a Long swap rate of -1.9997 Points, then the swap charge would be -1199.82 Yen
How are the Swap Rates determined?

За Форекс двойките, разходът или доходът се калкулират като лихвен диференциал между лихвения процент на депозити, които ще бъдат на утрешния ден (TNDR) на двете въпросни валути, плюс комисионната начислена от Компанията, от която се държи позицията и в зависимост от типа на позицията (дълга/къса). Клиентите може или да спечелят или да загубят от суапа, в съответствие на това, дали имаме положително или отрицателно преобръщане. Възможно е, някои от инструментите да имат отрицателни стойности на преобръщане от двете страни, тъй като комисионата се добавя накрая към денонощния лихвен диференциал на двете валути.

За фъчърси, дяловете, спот индекси и спот металите, суап таксите са на базата на лихвения процент на депозитите, които ще бъдат на утрешния ден (TNDR) от Квотата на валутата на съответната акция, плюс начислената комисионна от Компанията за дългите позиции или минус комисионата, начислена от Компанията за къси позиции.

Cost calculation tool

Калкулаторът за разходи може да бъде използван за изчисляване на тримесечни такси за всеки инструмент, който предлагаме, персонализиран към Вашия трейдинг. Преди да използвате калкулатора за трейдинг по-долу, молим да прегледате следния пример за да сътрудничите при попълването на изисканите полета.

Пример:
Вие сте депозирали 10,000 евро и сте избрали валутата на Вашия акаунт да бъде евро. Обикновено отваряте 1 лот EURUSD, държите Вашата позиция отворена средно по 1 ден и търгувате средно по 5 пъти за тримесечие.
Забележка: В случай, че валутата на Вашия акаунт е различна от валутата в която сте депозирали средствата, молим да подадете инвестираната сума, обърната във валутата на Вашия акаунт.
Ще я попълнете в полетата по-долу, както следва:
  • Въведете инвестираната от Вас сума: 10,000
  • Акаунт валута: EUR
  • Изберете инструмент за Договор на различията (CFD): EURUSD
  • Размер на сделка (в единици): 100,000
  • Колко пъти ще търгувате за тримесечие: 5
  • За колко дни ще остане Вашата позиция отворена?: 1
  • Изберете вида на Вашата поръчка: За да калкулирате разходите за отиване на дълга позиция, изберете "Купува/дълга”, за да калкулирате разходите за отиване на къса позиция, изберете “Продава/Къса”
  • За да получите крайния резултат, кликнете на "Калкулиране"
Cost calculation tool
Все още имате въпроси как се калкулират комисионните и суап таксите?
Свържете се с нашето 5 звездно клиентско обслужване
Call us:
RU: 8 (800) 100 6234
KZ: +7 (727) 349 3312
UKR: 0 800 800 151
UK: +44 (0) 203 151 5550