info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: ТРЕЙДИНГ & ИЗПЪЛНЕНИЕ

Какви са плаващите спредове?

Плаващите спредове варират през целия ден, в зависимост от пазарната нестабилност и достъпната ликвидност. Те представят най- добрите купува и продава цени, които сме успели да обезпечим от нашите доставчици на ликвидност.

Най-голямото предимство на плаващите спредове е че получавате най-добрата настояща пазарна цена по времето което търгувате, която често може да е по-ниска от тази, на която търгувате с акаунт с фиксиран спред. От друга страна, плаващите спредове могат да се разширяват значително преди и след съобщения на новини с високо влияние и по време на висока пазарна нестабилност.
Was This Article Helpful?