info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: ТРЕЙДИНГ & ИЗПЪЛНЕНИЕ

Какви са плаващите спредове?

Плаващите спредове варират през целия ден, в зависимост от пазарната нестабилност и достъпната ликвидност. Те представят най- добрите купува и продава цени, които сме успели да обезпечим от нашите доставчици на ликвидност.

Най-голямото предимство на плаващите спредове е че получавате най-добрата настояща пазарна цена по времето което търгувате, която често може да е по-ниска от тази, на която търгувате с акаунт с фиксиран спред. От друга страна, плаващите спредове могат да се разширяват значително преди и след съобщения на новини с високо влияние и по време на висока пазарна нестабилност.
Was This Article Helpful?