FxPro Help Centre: ТРЕЙДИНГ & ИЗПЪЛНЕНИЕ

Какви са плаващите спредове?

Плаващите спредове варират през целия ден, в зависимост от пазарната нестабилност и достъпната ликвидност. Те представят най- добрите купува и продава цени, които сме успели да обезпечим от нашите доставчици на ликвидност.

Най-голямото предимство на плаващите спредове е че получавате най-добрата настояща пазарна цена по времето което търгувате, която често може да е по-ниска от тази, на която търгувате с акаунт с фиксиран спред. От друга страна, плаващите спредове могат да се разширяват значително преди и след съобщения на новини с високо влияние и по време на висока пазарна нестабилност.
Was This Article Helpful?