FxPro Център за помощ - Речник

Изпълнение на обемно претеглени средни цени (VWAP) (VWAP Execution)

Обемно претеглени средни цени (VWAP) е премерената средна на изпълнение на цена за дадена сделка, базирана на многостепенни нива на непостоянство, като всяка степен има съответстващата цена и обем.

Този метод на изпълнение позволява на потребителите да търгуват големи търговски обеми, да преминават през степени, да оперират с всички възможни цени чрез множество степени, докато поръчката се изпълни или докато цялата ликвидност се изчерпи.

Пример

Tier Размер Цена купува Цена предлага
1 500,000 1.32335 1.32350
2 1,000,000 1.32340 1.32370
3 2,000,000 1.32345 1.32375
4 3,000,000 1.32350 1.32380
5 5,000,000 1.32355 1.32385

Дадена по горе стълбовидна сделка купува от 3.5 милиона би била извършена чрез топ 3 нива на цена (започвайки от степен 1) както следва:

  • 500,000 на 1.3235
  • 1,000,000 на 1.3237
  • 2,000,000 на 1.32375

Тази средна цена за общата стойност се калкулира на средната цена от 1.3237.

Калкулация: ((500,000/3,500,000)*1.3235) + ((1,000,000/3,500,000)*1.3237) + ((2,000,000/3,500,000)*1.32375) = 1.3237