info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Изпълнение на обемно претеглени средни цени (VWAP) (VWAP Execution)

Обемно претеглени средни цени (VWAP) е премерената средна на изпълнение на цена за дадена сделка, базирана на многостепенни нива на непостоянство, като всяка степен има съответстващата цена и обем.

Този метод на изпълнение позволява на потребителите да търгуват големи търговски обеми, да преминават през степени, да оперират с всички възможни цени чрез множество степени, докато поръчката се изпълни или докато цялата ликвидност се изчерпи.

Пример

Tier Размер Цена купува Цена предлага
1 500,000 1.32335 1.32350
2 1,000,000 1.32340 1.32370
3 2,000,000 1.32345 1.32375
4 3,000,000 1.32350 1.32380
5 5,000,000 1.32355 1.32385

Дадена по горе стълбовидна сделка купува от 3.5 милиона би била извършена чрез топ 3 нива на цена (започвайки от степен 1) както следва:

  • 500,000 на 1.3235
  • 1,000,000 на 1.3237
  • 2,000,000 на 1.32375

Тази средна цена за общата стойност се калкулира на средната цена от 1.3237.

Калкулация: ((500,000/3,500,000)*1.3235) + ((1,000,000/3,500,000)*1.3237) + ((2,000,000/3,500,000)*1.32375) = 1.3237