FxPro Център за помощ - Речник

Поръчка реализиране на печалба (Take Profit Order)

Поръчката реализиране на печалба е поръчка за ликвидиране на позиция и вземане на последвалите резултати, когато цената достигне определено ниво, определено от трейдъра.