FxPro Център за помощ - Речник

Пазарна поръчка (Market Order)

Пазарната поръчка е поръчка за купуване или продаване на инструмент на настоящата пазарна цена. Извършва се точно в момента, когато трейдърът кликне на купува или продава.