FxPro Център за помощ - Речник

Въвеждане на поръчка (Entry Order)

Въвеждането на поръчка е автоматично отваряне на позиция, когато цена на дял достигне предварително определено ниво. Въвеждането на поръчка служи за отваряне на позиция, когато пазарът достигне предварително зададена цена без да е необходимо постоянно наблюдение.