FxPro Център за помощ - Речник

Добри до дата/време (GTD) (GTD (Good Till Date/Time))

Поръчките Добри до дата/време (GTD) са висящи поръчки , които могат да бъдат зададени да останат валидни до определена бъдеща дата . Ако GTD поръчка не бъде попълнена до това време, тя бива автоматично анулирана.