FxPro Център за помощ - Речник

Поръчки стоп-загуба (Stop-Loss Order)

Поръчка за минимализиране на загубите, понесени от трейдър в случай че сделката се придвижи в непечеливша посока. Това се прави, като автоматично се затвори отворена сделка, когато цената достигне ниво, зададено предварително от трейдъра.