FxPro Център за помощ - Речник

Добри за деня (undefined)

Поръчките "Добри за деня" са валидни само до края на трейдинг деня, до монета в който биват автоматично затворени.