FxPro Център за помощ - Речник

Затваряща поръчка (Closing Order)

Затварящата поръчка е поръчка, която автоматично затваря отворена позиция, когато цена на дял достигне предварително зададено ниво. Затварящите поръчки се използват за автоматичното заключване на поръчки или минимализирането на загубите.