FxPro Център за помощ - Речник

Поръчка (undefined)

Поръчката е инструкция от трейдър към брокер за купуване и продаване на определен инструмент.