FxPro Център за помощ - Речник

Висяща поръчка (Pending Order)

Висящата поръчка е инструкция за купуване или продаване на инструмент, когато определените предварителни условия, определени от трейдъра са изпълнени. По същество, когато се прави висяща поръчка трейдърът информира брокера , че не иска настоящата пазарна цена, а че иска поръчката да бъде направена единствено когато пазарът достигне определеното ниво. Висящите поръчки са разделени в две категории, лимит поръчки и стоп поръчки.

Лимит поръчките могат да бъдат направени на лимит цена, определена от трейдъра. Има два вида лимит поръчки; лимит поръчката купува означава че инструментът е купен на дадена цена или по-ниска, докато лимит поръчка купува означава, че даден инструмент е продаден на определена лимит цена или по висока. Тъй като лимит поръчките гарантират, че поръчката ще бъде запълнена в рамките на определени ограничения или изобщо няма да бъдат изпълнена, затова те са полезни за защита слипидж. Въпреки че може да се предпазят от слипидж, те носят със себе си риска , да не бъдат запълнени по време на висока нестабилност.

Стоп поръчките дават указания, че позициите са отворени или затворени, когато определени цени са достигнати и са широко използвани за заключване на печалби и минимализиране на загуби. Поръчките стоп купува биват подадени над настоящата пазарна цена, а поръчките стоп продажба биват подавани над настоящата пазарна цена. Все пак стоп поръчките често се бъркат с лимит поръчките, но се различават по ключов аспект; когато пазарната цена достигне нивото, определено от трейдъра , пазарната поръчка бива направена автоматично. Като такава, по време на висока нестабилност, може да бъде засегната от слипидж и слаби запълвания при определени пазарни условия.