FxPro Център за помощ - Речник

Добри до отмяна (Good Till Cancelled) (GTC (Good Till Cancelled))

Добри до отмяна за висящи поръчки, които са зададени да останат валидни за неопределен срок от време или докато бъдат анулирани от клиента.