FxPro Център за помощ - Речник

Сигнална линия (Signal Line)

Използвани в техническия анализ, сигналните линии обикновено се състоят от пълзящи прави, използвани в комбинация с други технически индикатори за да се генерират сигнали за купуване и продаване. Сигналите за купуване обикновено се задвижват, когато сигналната линия пресече възходящо въпросния индикатор, а сигналите за продаване се задвижват, когато я пресече низходящо.