FxPro Център за помощ - Речник

Експоненциална пълзяща средна (ЕМА) (Exponential Moving Average (EMA))

Експоненциална пълзяща средна проследява средната цена на дял чрез предварително зададен брой периоди, също така придава огромно значение на най-актуалните настоящи данни, в сравнение с Проста пълзяща средна (SMA). В резултат на това, EMA реагира по-бързо на промени в цената в сравнение с SMA. Две от най- популярните EMA в техническите анализи са пълзящите средните за 12-период и 26-период.